פרס "המכון הישראלי לעיתונות" לשנת 2021 יוענק לאהרן רבינוביץ ושירה אלק

הפרס, על סך 50,000 ש"ח, יוענק לעיתונאי "הארץ", על תחקירם, שחשף שורת עדויות על תקיפה והטרדה מינית כנגד מיסד ויו"ר ארגון זק"א לשעבר יהודה משי זהב

ועדת הפרס, בראשה עמדה נשיאת המכון, שופטת ביהמ"ש העליון בדימוס, הגב' דליה דורנר, ובה היו חברות – הגב' כרמלה מנשה, אשת התקשורת, עו"ד ד"ר זהר קדמון, אפרת דרור ותמי ליטני, נימקו כך את החלטתן:

"פרס המכון יוענק לעיתונאים אהרן רבינוביץ ושירה אלק, על תחקירם ממרס 2021, ובו חשפו עדויות על עבירות מין וניצול מיני, שביצע יהודה משי זהב, מייסד ויו"ר ארגון זק"א לשעבר בילדים, נשים, נערות ונערים חרדים במשך שנים.
התחקיר, שנערך על-ידי השניים במקצועיות וביסודיות, בחן לעומק שמועות שנפוצו במשך שנים על אודות משי זהב, אך איש לא טרח לבודקן לעומק, או חמור מכך – העדיף להתעלם מהן ולהמשיך לתחזק ולחזק את הסיפור שרבים בתקשורת החילונית העדיפו לראות באיש – גשר המחבר בין החברה החילונית לחברה החרדית במעשי חסד של אמת.
בפרסום התחקיר על מעשיו של האיש, זמן קצר לאחר ההודעה על דבר זכייתו בפרס ישראל למפעל חיים, גילו הכותבים, שצמחו שניהם בחברה החרדית, אומץ לב מקצועי ראוי להערכה.

פרסום התחקיר תרם לא רק לחשיפת מעשיו הקשים של משי זהב עצמו, אלא הוביל גם לשורת חשיפות נוספות של עבירות ומעשים מיניים פסולים אחרים בחברה החרדית הסגורה. בכך קידמו השניים מודעות ציבורית, בראש וראשונה בציבור החרדי, שפתחה פתח לתהליך עומק שיוכל לצמצם מעשים כאלה בעתיד."

הגב' דליה דורנר, נשיאת המכון: "אני מבקשת לברך את שני הזוכים בפרס לשנת 2021, שהוא גם הפרס הראשון שמעניק המכון. התחקיר שהוציאו תחת ידם רבינוביץ ואלק – אמיץ אישית וציבורית, והצליח לשבור קשר שתיקה מתמשך של אלימות מינית מודחקת ומושתקת בחברה החרדית, ואף להוביל לשינוי ראשוני בגישת ההנהגה החרדית לטיפול בבעיה."

שירה אלק, צילום: צופיה תנעמי
אהרן רבינוביץ

טופס הגשת מועמדות לפרס המכון הישראלי לעיתונות 2021

אנא השלימו את שדות הטופס וצרפו את המסמכים הנדרשים: שם הממליץ/ה, קורות חיים של המועמד/ת, נימוקים בעברית ופרסומים רלוונטיים

*מסמכים נדרשים בשלב 4:
1. קורות חיים של המעומד בעברית (קובץ PDF בלבד, לא יותר מעמוד אחד).
2. נימוקים בעברית (קובץ PDF בלבד, עד 300 מילים).
3. פרסומים רלבנטיים למעומדות – כתבות, מאמרים, סרטונים וכו' (קובץ PDF ובו לינקים, אין להגיש יותר מחמישה).

תקנון פרס המכון הישראלי לעיתונות ע"ש קלצל

 1. פרס המכון הישראלי לעיתונות ע"ש קלצל  (להלן: הפרס) – יוענק על מצוינות עיתונאית.
 2. הפרס יוענק לעיתונאית, עיתונאי, קבוצת עיתונאים או גוף תקשורת, הפעילים בתקשורת המודפסת, האלקטרונית, או המקוונת בישראל.
 3. מועד הענקת הפרס, מספר הפרסים שיוענקו וסכום הפרס – ייקבעו בכל פעם על-ידי הוועד המנהל של המכון הישראלי לעיתונות ע"ש קלצל (להלן: הוועד המנהל) – לפי המלצת נשיאת המכון ומנכ"ל המכון ותוך עדכון האסיפה הכללית.
 4. נשיאת המכון תעמוד בראש ועדת השופטים, שתכריע למי יוענק הפרס (להלן: הוועדה). הרכב הוועדה יאושר על-ידי הוועד המנהל לפי המלצת נשיאת המכון ומנכ"ל המכון ותוך עדכון האסיפה הכללית. מנכ"ל המכון, או מי מטעמו, ישמשו כמשקיפי הוועדה.
 5. חברי הוועדה יהיו מומחים בתחום התקשורת מהפרקטיקה ומהאקדמיה. זהותם לא תפורסם בציבור עד למועד פרסום הזוכה בפרס.
 6. בוועדה לא ייכללו עורכים ראשיים פעילים, או בעלי תפקידים אחרים שיש להם מרות על עיתונאים.
 7. חברי ועדה לא יהיו נתונים במצב של ניגוד עניינים מהותי בכל הנוגע לפעילותם כחברי הוועדה, ולא יהיו מועמדים לקבלת הפרס בשנה שבה הם מכהנים כחברי הוועדה. עם זה – עבודה בעבר, או בהווה, באותו כלי תקשורת שבו עובד מועמד לקבלת הפרס לא תיחשב כשלעצמה כניגוד עניינים מהותי.
 8. עלה חשש כי חבר ועדה מצוי בניגוד עניינים מהותי בהקשר למעומד לפרס – יובא העניין לידיעת יתר חברי הוועדה, ולהכרעת יו"ר הוועדה בעניין.
 9. מועמדות לפרס תוגש עד למועד שייקבע על-ידי הוועדה, ובלבד שהמועד להגשת המועמדות יפורסם באמצעות "קול קורא" לפחות 30 ימים מראש. נוסח, היקף ומיקום פרסום ה"קול הקורא" – ייקבע ע"י המנכ"ל.
 10. מועמדים לפרס יוכלו להיות מוצעים בעצמם, או על-ידי אחרים. הצעת מועמדות תוגש באמצעות טופס רישום מקוון של המכון, תכלול נימוקים להצעה וקורות חייו של המועמד. הוועדה תהיה רשאית לדון גם במועמדים שהוצעו על-ידי יו"ר הוועדה, או על-ידי מי מחבריה.
 11. הזוכה בפרס ייבחר על דעת רוב חברי הוועדה. לא היה רוב לאף אחד מהמועמדים – תכריע יו"ר הוועדה.
 12. זהות המועמדים לפרס לא תפורסם על ידי הוועדה.
 13. הוועדה תפרסם נימוקיה למתן הפרס. דיוניה יהיו חסויים.
 14. תקנון הפרס ישונה מעת לעת לפי החלטת הוועד המנהל.