פרס המכון הישראלי לעיתונות 2023

*ההגשה הסתיימה

המכון הישראלי לעיתונות מזמין אתכם להגיש מועמדות לפרס

המכון הישראלי לעיתונות ותקשורת יעניק את הפרס השנתי הגבוה בישראל, בסך 50,000 שקלים לעיתונאי, או עיתונאית מצטיינים. מועמדים יוכלו להיות מוצעים ע"י עצמם, ע"י אחרים, או ע"י ועדת הפרס. עיתונאים המבקשים להציע עצמם כמועמדים יוכלו להגיש מועמדות באופן מקוון באתר המכון, עד יום ראשון, ה-1 באוקטובר 2023.

באנר פרס המכון הישראלי לעיתונות 2023

ההגשה לפרס המכון הישראלי לעיתונות 2023

המכון הישראלי לעיתונות, שהוקם לפני כשנתיים וחצי ביוזמת שופטת ביהמ"ש העליון בדימוס דליה דורנר, יעניק גם השנה פרס בסך 50,000 ש״ח לעיתונאי, עיתונאית, או גוף תקשורת על הצטיינות בעבודתם. בפרס בשנה שעברה, זכה מוחמד מג'אדלה, פרשן חדשות 12 ומנהל החדשות ברדיו א-נאס על עבודה משובחת ופרשנות צלולה בסיקור החברה הערבית. בשנת 2021 זכו בפרס המכון העיתונאים אהרון רבינוביץ' ושירה אלק, אנשי מערכת "הארץ", על תחקירם בפרשת יו"ר ארגון זק"א לשעבר, יהודה משי זהב.

בשבועות האחרונים הקימה מנכ"לית המכון, תמי ליטני, ועדה שתכריע למי יוענק הפרס. בראש הוועדה תעמוד נשיאת המכון, השופטת דורנר, וחבריה כולם מומחים בתחום התקשורת מן הפרקטיקה והאקדמיה.

מועמדים לפרס יוכלו להיות מוצעים ע"י עצמם, ע"י אחרים, או ע"י ועדת הפרס. מועמדות ניתן להגיש, בכפוף לתקנון הפרס המופיע בעמוד זה, בצירוף נימוקים, קורות חיים ודוגמאות לעבודות באופן מקוון דרך טופס המוצג בעמוד זה. את המועמדות יש להגיש עד יום ראשון, ה-1 באוקטובר 2023, ט"ז בתשרי תשפ"ד. הפרס יוענק באביב 2024 בטקס רשמי שיערוך המכון.

המכון הישראלי לעיתונות ולתקשורת הוקם במטרה לחזק את חופש העיתונות ולהשיב את אמון הציבור בתקשורת בישראל. המכון מתמקד בחינוך בני נוער, בהגברת המודעות לצורך בעיתונות-חופשית ולצריכה ביקורתית של תקשורת.

נשיאת המכון הישראלי לעיתונות, שופטת ביהמ"ש העליון בדימוס, דליה דורנר: "אנו מבקשים באמצעות פרס המכון להמשיך ולחזק עיתונאיות ועיתונאים, בעיקר כאלה הנמצאים באמצע דרכם המקצועית, ולעודדם לפרסום תחקירים – שהם יסוד העבודה העיתונאית, והשפעתם על זכות הציבור לדעת ועל הדמוקרטיה הישראלית משמעותית. בשתי השנים החולפות הוגשו למכון עשרות שמות של מועמדים, מהבכירים בעיתונות הישראלית, ואנו משוכנעים שכך יהיה גם השנה, מתוך הבנת חשיבותו של הפרס לקידום העשייה העיתונאית בישראל".

מנכ"לית המכון הישראלי לעיתונות, תמי ליטני: "גם השנה, שהיא אולי מאתגרת מקודמותיה, העיתונאים נמצאים בחזית המאבק, בסיקור שוטף של האירועים, מול נחשול ביקורת, והסתה בלתי פוסקים. המכון הישראלי לעיתונות רואה חשיבות עליונה במתן פרס משמעותי, שיאפשר לחזק עיתונאיות ועיתונאים מצטיינים, בהתמודדותם מול הכוחות והלחצים בזירה שבה הם פועלים".

טופס הגשת מועמדות לפרס המכון הישראלי לעיתונות 2023

אנא השלימו את שדות הטופס וצרפו את המסמכים הנדרשים: שם הממליץ/ה, קורות חיים של המועמד/ת, נימוקים בעברית ופרסומים רלוונטיים

*מסמכים נדרשים בשלב 4:
1. קורות חיים של המועמד בעברית (קובץ PDF בלבד, לא יותר מעמוד אחד).
2. נימוקים בעברית (קובץ PDF בלבד, לא יותר מעמוד אחד).
3. פרסומים רלבנטיים למועמדות – כתבות, מאמרים, סרטונים וכו' (קובץ PDF ובו לכל היותר שלושה לינקים).

תקנון פרס המכון הישראלי לעיתונות

 1. פרס המכון הישראלי לעיתונות  (להלן: הפרס) – יוענק על מצוינות עיתונאית.
 2. הפרס יוענק לעיתונאית, עיתונאי, קבוצת עיתונאים או גוף תקשורת, הפעילים בתקשורת המודפסת, האלקטרונית, או המקוונת בישראל.
 3. מועד הענקת הפרס, מספר הפרסים שיוענקו וסכום הפרס – ייקבעו בכל פעם על-ידי הוועד המנהל של המכון הישראלי לעיתונות (להלן: הוועד המנהל) – לפי המלצת נשיאת המכון ומנכ"ל המכון ותוך עדכון האסיפה הכללית.
 4. נשיאת המכון תעמוד בראש ועדת השופטים, שתכריע למי יוענק הפרס (להלן: הוועדה). הרכב הוועדה יאושר על-ידי הוועד המנהל לפי המלצת נשיאת המכון ומנכ"ל המכון ותוך עדכון האסיפה הכללית. מנכ"ל המכון, או מי מטעמו, ישמשו כמשקיפי הוועדה.
 5. חברי הוועדה יהיו מומחים בתחום התקשורת מהפרקטיקה ומהאקדמיה. זהותם לא תפורסם בציבור עד למועד פרסום הזוכה בפרס.
 6. בוועדה לא ייכללו עורכים ראשיים פעילים, או בעלי תפקידים אחרים שיש להם מרות על עיתונאים.
 7. חברי ועדה לא יהיו נתונים במצב של ניגוד עניינים מהותי בכל הנוגע לפעילותם כחברי הוועדה, ולא יהיו מועמדים לקבלת הפרס בשנה שבה הם מכהנים כחברי הוועדה. עם זה – עבודה בעבר, או בהווה, באותו כלי תקשורת שבו עובד מועמד לקבלת הפרס לא תיחשב כשלעצמה כניגוד עניינים מהותי.
 8. עלה חשש כי חבר ועדה מצוי בניגוד עניינים מהותי בהקשר למעומד לפרס – יובא העניין לידיעת יתר חברי הוועדה, ולהכרעת יו"ר הוועדה בעניין.
 9. מועמדות לפרס תוגש עד למועד שייקבע על-ידי הוועדה, ובלבד שהמועד להגשת המועמדות יפורסם באמצעות "קול קורא" לפחות 30 ימים מראש. נוסח, היקף ומיקום פרסום ה"קול הקורא" – ייקבע ע"י המנכ"ל.
 10. מועמדים לפרס יוכלו להיות מוצעים בעצמם, או על-ידי אחרים. הצעת מועמדות תוגש באמצעות טופס רישום מקוון של המכון, תכלול נימוקים להצעה וקורות חייו של המועמד. הוועדה תהיה רשאית לדון גם במועמדים שהוצעו על-ידי יו"ר הוועדה, או על-ידי מי מחבריה.
 11. הזוכה בפרס ייבחר על דעת רוב חברי הוועדה. לא היה רוב לאף אחד מהמועמדים – תכריע יו"ר הוועדה.
 12. זהות המועמדים לפרס לא תפורסם על ידי הוועדה.
 13. הוועדה תפרסם נימוקיה למתן הפרס. דיוניה יהיו חסויים.
 14. תקנון הפרס ישונה מעת לעת לפי החלטת הוועד המנהל.