חדר הבריחה

חדר בריחה וירטואלי שעוסק בחופש עיתונות וחשיבות המדיה

חדר הבריחה כבר מופעל בהצלחה גדולה בקרב תלמידי חטיבת הביניים