חדר הבריחה

בקרוב: מערכת חדר בריחה וירטואלי

חדר בריחה וירטואלי לתלמידים, שיעסוק בחופש העיתונות